Baca Gazlarının İşletme Verimine EtkisiYakıt tamamen yandığında; içeriğindeki karbon (C) karbondioksite (CO2), hidrojen (H2) su buharına (H2O), kükürt (S) ise kükürtdioksite (SO2) dönüşür.

Yanma işleminin ardından kazanı terk eden baca gazlarının yakıt cinsine ve içerisindeki kükürt oranına bağlı olarak olabildiğince düşük sıcaklıkta olması istenir. Gereğinden fazla yakıt debisi, yetersiz kazan ısıtma yüzeyi veya alev-duman borularındaki kirlilik, baca gazı sıcaklıklarında artışa neden olan temel faktörlerdir.

Yüksek baca gazı sıcaklığı işletmede verim kaybı olduğunun da en net göstergesidir.

Bununla birlikte, baca gazı sıcaklıklarını azaltmak için sistemde yapılması planlanan tüm revizyonlar  minimum baca gazı sıcaklığını da dikkate alınarak yapılmadır. Minimum değerler, baca gazlarının yoğuşma (çiğlenme) sıcaklığı ile ilgilidir ve baca gazındaki kükürtdioksit (SO2) miktarına bağlıdır.

Doğalgaz kullanımında 130 - 150 °C, katı yakıtlar ve Fuel Oil kullanımında ise 130 - 175 °C baca gazı sıcaklıkları uygun değerler olarak kabul edilmektedir.

Yüksek baca gazı sıcaklıklarında brülör ve kazana mutlaka müdahale edilmeli, kapasite kısmen düşürülerek veya kazan borularına türbülatör ilave edilerek, baca gazı sıcaklığı düşürülmelidir.

Her 20 °C baca gazı sıcaklık düşümü, işletme veriminde %1 artışa neden olmaktadır.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kazan Verimi ve Verimliliği Etkileyen Faktörler

Kimyasal Dozaj Sistemleri