Kayıtlar

Isı Kaybı Hesabı ve Radyatör Seçimi

Isı kaybı hesabı yapabilmek için gerekli sayısal değerlerin bir kısmı mimari projeden bir kısmı ise mimari proje esas alınarak seçilmiş veya hesaplanmış verilerden alınır. Bir binanın ısı ihtiyacının belirlenmesi için, binadaki ısıtılması istenen her mahalin ısı kaybı hesabı yapılır. Odaya konulacak ısıtıcının kapasitesi belirlenirken odanın kaybettiği ısı esas alınır. Dış hava sıcaklığının belli bir düzeyine karşılık odanın konforlu bir sıcaklıkta tutulabilmesi için saatte kaybettiği ısı miktar (kcal/h veya kW) bulunmalıdır. Odanın saatte kaybettiği ısı miktarını karşılayabilecek bir ısıtıcı ekipman (radyatör,konvektör,fancoil vs.) seçilerek söz konusu odanın istenilen sıcaklıkta tutulması sağlanır. Isıtılacak tüm ortamların ısı kayıpları bulunur. Daha sonra bu kayıplar toplanarak binanın ısı kaybı hesaplanır. Binanın özelliğine ve mülkiyet sahiplerinin istekleri doğrultusunda toplam ısı kaybını karşılayacak bir ısıtıcı (kat kaloriferi, kombi, kazanısı pompası vs.) seçilir. Binanı…

Ultra Filtrasyon

Resim
Ultra - filtrasyon modülleri, yüzeysel suların mükemmel filtrasyonunun yanında, konvansiyonel biyolojik ve kimyasal arıtma çıkış sularının; ters ozmoz sistemlerine beslenebilmesine olanak sağlamakta ve atık su geri kazanım projelerinde önemli yer tutmaktadır.

Deniz suyu ozmoz sistemlerinin ön arıtımında oldukça fazla kulanılmaktadır. UF sistemleri ayrıca gıda sektörü ve meşrubat prosesleri, doğal içme suyu hazırlama fabrikaları, bakteri alımı ve suyun dolaylı dezenfeksiyonu ve benzeri birçok özel proses de başarı ile kullanılmaktadır.

Atık suların geri kazanımları için özel tasarımlar ve MBR kökenli suyun tekrar geri kazanılmasına yönelik proseslerde sistemlerin can damarını oluşturmaktadır. Ultra - filtrasyon'un suya herhangi bir katkı maddesi vermemesi, artık ürün bırakmaması, istenmeyen oksidatif maddeleri üretmemiş olması en önemli avantajlarıdır.

İçme sularında meydana gelen mikrobiyolojik kirliliklerin giderilmesi amacıyla suya klor dozajı yapmanın, mikro organizma gid…

Kondens

Resim
Buhar, düşük ısıda bir yüzeyle karşılaştığında ısısının bir kısmını kaybeder. Bu ısı kaybı kondens olarak isimlendirilen küçük su damlacıklarının oluşmasına sebep olur. Buhar hatlarının çok iyi yalıtılmış olduğu durumlarda bile, hat boyunca daima bir ısı kaybı oluşun ve bunun sonucunda da kondens oluşur.

Kondes sistemdeki en alçak yerlerde birikir ve buharın ısısını muhafaza etmek yada işlemdeki buharı mümkün olduğu kadar kuru tutmak için hat boyunca hesaplanan aralıklarla kondenstop adı verilen cihazlar kullanılarak ayrıştırılır.

Bir buhar tesisinin verimi, kondensin ne denli iyi topladığı ile doğru orantılıdır. Buhar tesisatında kondens genel prensip olarak; sisteme geri döndürülmelidir. Bu durum sistemin ömrü ve ekonomisi bakımından oldukça önemlidir. Aksi halde sistem dışına atılan sıcak ve saf suyla birlikte enerji kaybı, su kaybı ve besi suyunu tasfiye etmek için kullanılan enerji ile kimyasal kayıpları meydana gelir. Aynı zamanda dışarı atılan kondens miktarı kadar sistem…

Sprikler Sistemleri İçin Hidrolik Hesap Yöntemi

Resim
Sprinkler sistemlerinde amaç, yapılacak risk analizleri ardından tespit edilen risk sınıfına göre, koruma yapılacak kritik alana uygulanması gereken minimum debinin, istenilen basınçta püskürtülmesi ile yangının çıkış anında ve sonrasında kontrol altına alınmasıdır.

Yangın söndürme sisteminin tasarımı, aşağıda belirtilen aşamalardan sırasıyla geçilerek yapılır;

Risk analiziTehlike sınıfının belirlenmesi Belirlenen bu tehlike sınıfının ihtiyacına uygun söndürme sistemin tayini.Uygulama alanına göre uygun sprinklerin seçilmesi Tehlike sınıfının özelliklerine uygun şekilde, ilgili standartlarda * belirtilen mesafeler gözetilerek sprinkler geometrisinin tasarımıYapının çatı özelliklerine, uygulama alanına, yüksekliğine ve olası engellere göre sprinkler yerleşimlerinin ve miktarlarının kontrolüSeçilen konfigürasyona göre kritik alan ve/veya uygulamada açılacak sprinkler sayısının belirlenmesi. Uygulamada kullanılan sprinklerlerin etki alanlanı için gerekli debinin belirlenmesi ile toplam d…

Qemisoyl

Resim
Qemisoyl, su hidratörleri ile bağlantıya girdiğinde su için bir rezervuar işlevi gören şeffaf bir jel haline gelen ve sonra bu suyu bitkinin köklerine geçiren beyaz granüllü su bazlı bir polimerdir. Bahçelerde, seralarda ve çevre düzenleme uygulamalrında sulama ve su sarfiyatını azaltmak için özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek su tutma kapasitesiyle sunduğu dengeli büyüme ortamı; bitkilerin hızlı ve sağlıklı büyümesine,  ürün kalitisinin artmasına ve susuzluktan kaynaklı zaiyatların en aza indirgenmesini sağlar.

Eşsiz su emme kapasitesi ile her Qemisoyl tanesi genişler ve suyun kalitesine ve yoğunluğuna bağlı olarak, kendi ağırlığının 500 katından fazla su tutmasına imkan sağlar. Polimer zar içince kendiliğinden depolanan suyun %95 - 99’ luk kısmının gerek duyuldukça bitki tarafından alınır. Bitkinin kök sistemi tarafından oluşturulan basınç farkı, Qemisoyl’ un biriktirdiği suyu çekmek için fazlasıyla yeterlidir. Suyla şişme gösteren birçok malzemenin tersine Qemisoyl’ un su tutması,…

Havalandırma İhtiyacı ve Yöntemleri

Resim
Kapalı mekanlarda çok sayıda insanın bulunuşu yada endüstriyel ortamlarda yürütülen süreçler nedeniyle kirlenen hava sürekli yada planlı aralıklarla yenilenmek zorundadır. Gerekli sistem; ortam havasının sıcaklık ve izafi nemini bütün bir yıl boyunca dış hava şartlarından bağımsız ve konfor değerlerinde sabit tutmasını amaçlar.

Havalandırma sistemlerinin temel unsurları; sıcaklık, hava hızı ve filtrasyonudur. Bunların verimli bir şekilde işletilebilmesi için bazı temel koşullara dikkat edilmesi gerekir. Öreneğin; ortama gerekli taze hava girişinin yapılması, rahatsızlık yaratacak hava akımlarının engellenmesi, mahal havasının üniform yada homojen bir şekilde dağıtılıp toplaması ile fanlı tesislerde enerji sarfiyatı ile sessiz bir çalışmanın sağlanması gibi temel unsurlar projelendirme sırasında dikkate alınmaktadır.
Havalandırma Yöntemleri Havalandırma tesisleri, havanın hareketini sağlayan kuvvetlere göre üçe ayrılır, bunlar;
DOĞAL Doğal havalandırma uygulamalarında havanın hareketi…

Aktif Karbon

Resim
Aktif karbon veya amorf karbon, karbon elementinin bir allotropudur. Eriyiklerde renk, koku ve tat sorunlarının giderilmesinin yanı sıra çözünmemiş organik ve inorganik kirliliklerin giderilmesinde kullanılan ana maddedir. Aktif karbon; Amonyum ve hidrojen sülfür giderilmesinde klor artımında, elektroliz havuzlarında, bitkisel ve hayvansal yağlar ile atık suların artımında, organik olmayan asit, tuz ve alkalinlerin ayrıştırılmasında kullanılan temel bir maddedir.
Aktif karbon üretiminde genellikle hindistan cevizi kabuğu, kömür, odun veya petrol atıkları kullanılır. Aktifleştirme, işlenmemiş halde takriben 10 - 15 m2/gr yüzey alanına sahip karbonun, yüksek ısı ve buhar basıncı altında iç yüzey alanını yada bir başka deyişle absorbisyon yüzeyini olabildiğince arttırmaktır.

Karbon filtrelerin verimini; filtrasyonda kullanılan aktif karbon mineralinin fiziksel özellikleri, karbonla asosiye olmuş oksijen ve hidrojen miktarı ile karbon mineralinin yoğunluğu, kaynağın sıcaklığı ve potansiy…