Kayıtlar

Ekonomizer

Resim
Bilindiği gibi kazandan çıkan sıcak duman genelde direk bacaya verilerek atmosfere bırakılır. Baca gazı duman sıcaklığı genelde kazan çalışma rejiminden ortalama 60 C daha yüksek olmaktadır. Yani 180 C buhar kapasiteli bir kazanın baca gazı sıcaklığı 240 C civarındadır.

Bu atık baca gazından enerji elde etmek mümkündür. Ekonomizer sistemleri, atık ısının geri çevrilmesi için kullanılmaktadır. Ekonomizer ısıtılması için girecek su belli bir sıcaklığın üstünde olmalıdır. 100 C nin altında korozyona sebep olabilecek asit gazlarının yoğunlaşması gözlemlenmektedir. Bu sebepten ötürü bu sistemlerde genelde degazör ile kombin kullanılır. 80 C deki sıcak su önce degazöre girer ve 102 C seviyelerine çıkarılır. Ekonomizer bu aşamadan sonra devreye girer.

Geri Kazanılan Enerji Nerelerde Kullanılabilir;

Kazana yüksek sıcaklıkta besleme suyu olarak,Brülor havasının ön ısıtılmasında,Tesise sıcak su sağlamada,Tesisin ısıtılmasında kullanılabilir. 
Tasarlanan ekonomizer sistemlerinde otomatik damper …

Buhar Sistemleri İçin Besi Suyu Hazırlanması

Resim
Ham su, yüksek iletkenlikte olduğunda kazan besi suyunun klasik yöntemler ile hazırlanması (su yumuşatma cihazı, dealkalize cihazı vb.) çok sayıda blöf yapılmasını gerektirir. Blöflerin fazla olması ise çok miktarda ısı ve kimyasalın dışarı atılmasına, dolaylı olarak da işletmenin veriminin düşmesine sebep olur.

Yüksek iletkenlikte ham su kullanan işletmelerin, klasik yöntemden vazgeçip ters osmoz (RO) sistemi ile besi suyu hazırlamaları; İşletmeye verim artışı ve ekonomik işletme imkanları sağlar. Klasik cihazlara göre yatırım maliyeti biraz daha yüksek olan ters osmoz sistemi ile yüksek kalitede su üretilebildiği için toplamda ekonomik bir işletme sağlanmış olur.

Ham su ile bu sudan ters osmoz tekniği ile üretilen suyun analizleri karşılaştırıldığında; Ters osmoz tekniği ile üretilen suyun sertliği ve alkalinitesi çok düşük seviyelere ve ham suya kıyasla iletkenlik oranın da %2 seviyesine kadar düştüğü gözlenmiştir.

Ters osmoz tekniğiyle hazırlanan yüksek kalitedeki besi suları ile…

Kendi Barajımızı Kendimiz Kuralım

Resim
Kullanılabilir su miktarı gün geçtikçe azalmakta ve yaşamsal tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Artık her damla suyun 'öncesinde her damla yağışın' kıymetini bilmek durumundayız.

Kar veya yağmur yağarken, etrafımızdaki sular boş yere akıp giderken biz o anlarda bile kendi su ihtiyacımızı nerede ise dip suyu halindeki barajlarımızdan çekmekte ve barajlarımızdaki su miktarının artmasına müsaade etmemekteyiz.

Halbuki bu suyu kendi depolarımıza taşıyarak, ek depolar tesis edip, biriktirerek, arıtarak ve buharlaşmayı engelleyerek, kullanabildiğimiz maksimum değere yaklaşabiliriz.

Arıtılarak her türlü ihtiyaç için uygun hale getirilecek bu su; kireç ve tuz ihtiva etmeyeceği için sulamada arıtıma dahi gerek duyulmadan kullanılacak en uygun su olacaktır. Bunun yanı sıra, evlerde enerji tasarrufu yaparak ta hem faturaların düşmesini hem de çevre kirlenmesine faydaları da gözardı edilmemelidir.

Yağmur suyu hesabı ile ilgili detay, Engin Mühendislik web witesinin tesisat bölümünde…

Mekanik Tesisat Projelerinde Kullanılan Semboller

Resim

Buhar Kazanı Elemanları

Resim
Buhar kazanı üzerinde emniyet ve kontrol amacıyla belirli elemanların bulunması gerekir. Bu elemanların hangilerinin, hangi sayıda kullanılacağı kazanın işletme biçimine bağlıdır. Alman TRD 601,602 ve 604 Standartları işletme biçimlerini, . Sürekli gözetimli işletme,. Sınırlı gözetimli işletme,. Sürekli gözetim gerektirmeyen işletme
olarak ayırmıştır. Bu işletme biçimlerinde bulunması gerekli eleman cinsleri ve sayıları aşağıda gösterilmiştir. Sürekli gözetim altındaki işletmede:
Otomatik su besleme cihazı ve brülöre kumanda eden düşük seviye alarmı (bu kontrollar çok seviyeli tek elektrot ve buna bağlı seviye şalteri ve seviye kontrolundan kumanda alır), sürekli üst blöf kontrolu, kesintili alt blöf kontrolu, iki adet presostat (işletme ve emniyet presostatları), iki adet manometre, su seviye göstergesi, iki adet emniyet valfi, besleme suyu girişinde çek valf.
Sınırlı gözetimli işletmede, otomatik su besleme ve brülöre kumanda eden seviye alarmı ayrı ayrı iki seviye elektrodundan bes…

Buhar Kazanlarında Yakıt Sistemi

Resim
na yakıt tankı depolama hacmi uygulamaya ve tesisin bulunduğu yere göre değişir. Ana yakıt depolaması 15 ton’dan aşağı pek olmaz ve en fazla da 1 aylık depolama düşünülebilir. Ana tankını doldurmak için pompalama istasyonu vardır. Bu dolum devresinde ilk eleman filtredir. Bu filtre buhar ceketli olmalıdır. Böylece yakıtın donması önlenir. İkinci eleman pompadır. Bu pompa da buhar ceketli olmalıdır. Yakıtın akabilmesi için yakıt hatlarının da ısıtılması gerekir. Bunun için yakıt borusuyla birlikte refakatçi buhar borusu çekilir. Böylece tankerden ana depoya kadar bütün yakıt hattı ısıtılır. Refakatçi boruları sadece dolum hattında değil, FPI istasyonuna kadar bütün yakıt hatlarında bulunmalıdır
Dolum hatlarında tanklardan verilen yakıtı ölçmek için bir sayaç bulunmasında yarar vardır. Çünkü tankerlerin sayaçlarına genellikle güvenilemez. Ana yakıt tankı dibinde taban ısıtıcısı bulunur. Aynı zamanda yakıt alma ağzında bir ısıtıcı serpantin vardır. Tek başına yakıt alma ağzındaki ısıtıc…