Ekonomizer


Bilindiği gibi kazandan çıkan sıcak duman genelde direk bacaya verilerek atmosfere bırakılır. Baca gazı duman sıcaklığı genelde kazan çalışma rejiminden ortalama 60 C daha yüksek olmaktadır. Yani 180 C buhar kapasiteli bir kazanın baca gazı sıcaklığı 240 C civarındadır.

Bu atık baca gazından enerji elde etmek mümkündür. Ekonomizer sistemleri, atık ısının geri çevrilmesi için kullanılmaktadır. Ekonomizer ısıtılması için girecek su belli bir sıcaklığın üstünde olmalıdır. 100 C nin altında korozyona sebep olabilecek asit gazlarının yoğunlaşması gözlemlenmektedir. Bu sebepten ötürü bu sistemlerde genelde degazör ile kombin kullanılır. 80 C deki sıcak su önce degazöre girer ve 102 C seviyelerine çıkarılır. Ekonomizer bu aşamadan sonra devreye girer.

Geri Kazanılan Enerji Nerelerde Kullanılabilir;
  1. Kazana yüksek sıcaklıkta besleme suyu olarak,
  2. Brülor havasının ön ısıtılmasında,
  3. Tesise sıcak su sağlamada,
  4. Tesisin ısıtılmasında kullanılabilir. 
Tasarlanan ekonomizer sistemlerinde otomatik damper sistemi kullanılmalıdır. Baca gazı ve su sıcaklığı belirlenen sıcaklıkların altına düştüğünde sistem otomatik olarak baca gazını by-pass ile dışarı verir. Örnek olarak eknomizere giren besi suyu sıcaklığı 102 C nin altına düşerse veya baca gazı sıcaklığı 130 C nin altına düştüğünde otomatik kontrol sistemi devreye girer. Bu ekonomizer iç yüzeyinde korozyon oluşumunu engeller.

Kazan çalışma sıcaklığı ve buna bağlı olarak kazan duman gazı çıkış sıcaklığı yükseldikçe, duman gazları vasıtasıyla çevreye atılan enerji miktarı da artmaktadır. Bacadan atılan bu atık ısının bir kısmının geri kazanılması, kazan veya sistem verimini yükselterek yakıt tasarrufu sağlayacaktır. Ekonomizerler, ısı, buhar veya güç üretim tesislerinde kazanlardan çıkarak bacaya verilen duman gazları üzerinde bulunan ısının bir bölümünü, bünyelerinde sirküle eden suya aktarmak suretiyle, geri kazanmak amacıyla kullanılırlar.

Geri kazanılan bu ısı, kazan besleme suyuna verilebileceği gibi, tesiste ısıtma, banyo, yıkama, vb. amaçlar için kullanılacak suya da verilebilir. Kazan duman gazı çıkış sıcaklığı, kazanın çalışma rejimine, kazanın bünyesel verimine, kazan-brülör uyumuna ve yakıt cinsine bağlı olarak belli bir büyüklükte olur.

Ekonomizer gaz çıkış sıcaklığını ise, kullanılan yakıtın cinsi ve ısının aktarılacağı akışkanın çalışma koşulları belirler. Bir ekonomizerde geri kazanılabilecek ısının büyüklüğü, Ekonomizere giren ve çıkan duman gazları sıcaklıkları farkı ne denli büyük olursa geri kazanılan ısı, dolayısıyla verim artışı da o denli büyük olur. Ancak korozyona sebep olabilecek asit gazlarının yoğunlaşmasını önlemek için atık gazların sıcaklıklarının belli bir derecenin altına indirilemez.

Bir ekonomizerde, doğal gaz ve benzeri gaz yakıtlı kazanlarda 140°C, motorin, fuel oil ve kömür yakıtlı kazanlarda 220°C ve daha büyük duman gazı sıcaklıklarından ekonomik olarak yararlanmak olanaklıdır.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kazan Verimi ve Verimliliği Etkileyen Faktörler

Baca Gazlarının İşletme Verimine Etkisi

Kimyasal Dozaj Sistemleri