Yayınlar

Ocak, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Kazan Verimi ve Verimliliği Etkileyen Faktörler

Resim
Kazan ısıl verimleri hesabında direkt ve dolaylı olmak üzere iki yöntem mevcuttur. Birinci yöntemde; Besi suyu ve buhar miktarları,  Besi suyu ve ara buharın sıcaklık ve basınçları Yakıt besleme miktarı Yakıt alt ısıl değeri ölçülmelidir.  Ölçülen bu değerler yardımıyla kazan verimi n = (mb.mi) - (ms.is) / B.Hu formülüyle hesaplanabilir. Bu formülde kullanılan değişkenler ve birimleri mb : Ölçülen buhar debisi (kg/h) ms : Ölçülen su debisi (kg/h) ib : Buhar entalpisi (kcal/kg) is : Besi suyu entalpisi (kcal/kg) B : Ölçülen yakıt debisi (kg/h) Hu : Yakıtın alt ısıl değeri (kcal /kg) Dolaylı Yöntemle Isıl Verim ise n = 1 - Ʃz ifadesiyle çözülür. Burada karşımıza çıkan 'z' değişkeni çeşitli ısıl kayıpların yüzde cinsinden ifadesidir. Direkt yöntemlerde kazan giriş, yakıt, su, çıkış baca gazı kompozisyonu, buhar çıkış basınç ve sıcaklık gibi değerler ölçülebilmektedir. Dolaylı yöntemlerde ise bu mümkün olmamaktadır. Ancak bunun yerine kayıplar ayrı ayrı h

Paket Tip Yağ Tutucular

Resim
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) son yayınladığı çevre raporunda, kullanıldıktan sonra kontrolsüzce doğaya bırakılan bir litre yağın, yaklaşık bir milyon litre suyu kirlettiği belirtiyor. Evsel atıklar nedeniyle oluşan su kirliliğinin %25'ini atık yağların oluşturduğu biliniyor. Yağ, sudan daha hafif olduğu için, su yüzeyinde birikerek havadan suya oksijen transferini engellediği için, su canlılarının yaşamını da olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle lokantalar, yemek fabrikaları ve fast-food zincirleri atık yağların oluşumunda en çok göze batan işletmeler.  Kanalizasyona ayrıştırılmadan gönderilen yağlar birikerek ve donarak atık su borularında birikmelere, basınç kayıplarına ve tıkanmalara neden olur. Üretimlerinde yağ kullanan tesisler ve işletmelerin su giderlerinde yağ tutucu cihazları kullanılması ve atık yağlar kanalizasyon hatlarına ulaşmadan sistem tutulmalıdır. Atık yağlar, mevcut gidere yağ tutucu cihaz takılmasıyla kontrol altına alınır. Atık yağlar yağ tutucuda ha

Küçük Bir Uyarı

Günümüzde bir çok özel ve kamu kuruluşunda su arıtım sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemlerin yaygınlaştırılması için 2002 - 2005 yılları arasında yürüttüğümüz yoğun çabalar sağduyulu yöneticiler tarafından da uygun görülerek sonuçlandırılmıştı. Bu sistemlerin başlangıçta öngörülen faydayı sağlaması için gerektiği gibi uygulanması gerektiği tabiidir. Arıtım sistemleri standartlara uygun şekilde uygulandığında; farklı alanlarda ekonomik kazanımları kendiliğinden sağlamaya ilk andan itibaren başlar. Kullanımı hem tüketiciler, hem de tesisat için son derece sağlıklıdır. Tam otomatik işletme imkanları sağlar ve oldukça uzun ömürlüdür. Ancak uygulamalarımız sırasında bazı yapılarda düşük kaliteli kontrol vanalarının, çözünebilir malzemeden tank gövdelerinin, kısa ömürlü sensörlerin, işlevsiz ölçüm cihazlarının, taklit hatta sahte minerallerin ve standart dışı bazı tesisat elemanların kullanıldığını tespit ettik. Yanlış malzeme veya hatalı projeden kaynaklanabilecek bu tip uygulam

Baca Gazlarının İşletme Verimine Etkisi

Resim
Yakıt tamamen yandığında; içeriğindeki karbon (C) karbondioksite (CO2), hidrojen (H2) su buharına (H2O), kükürt (S) ise kükürtdioksite (SO2) dönüşür. Yanma işleminin ardından kazanı terk eden baca gazlarının yakıt cinsine ve içerisindeki kükürt oranına bağlı olarak olabildiğince düşük sıcaklıkta olması istenir. Gereğinden fazla yakıt debisi, yetersiz kazan ısıtma yüzeyi veya alev-duman borularındaki kirlilik, baca gazı sıcaklıklarında artışa neden olan temel faktörlerdir. Yüksek baca gazı sıcaklığı işletmede verim kaybı olduğunun da en net göstergesidir. Bununla birlikte, baca gazı sıcaklıklarını azaltmak için sistemde yapılması planlanan tüm revizyonlar  minimum baca gazı sıcaklığını da dikkate alınarak yapılmadır. Minimum değerler, baca gazlarının yoğuşma (çiğlenme) sıcaklığı ile ilgilidir ve baca gazındaki kükürtdioksit (SO2) miktarına bağlıdır. Doğalgaz kullanımında 130 - 150 °C, katı yakıtlar ve Fuel Oil kullanımında ise 130 - 175 °C baca gazı sıcaklıkları uygun değerl

Kimyasal Dozaj Sistemleri

Resim
Kimyasal Dozaj Sistemleri Klor, eskiden beri en yaygın kullanılan dezenfektandır. Yaygın kullanımında klorun ucuz bir dezenfeksiyon sistemi olmasının yanı sıra, kalıcı etkiye sahip olması da önemli bir etkendir. Klor, suya karıştırıldığı anda, suyun içindeki bazı organik maddeler ve ağır metallerle reaksiyona geçer. Tüm reaksiyonlar meydana geldikten sonra, 0.5 mg/lt serbest bakiye klorun suda bırakılması, nihai kullanım noktasına kadar mikroorganizma faaliyetleri önleyecektir. Kimyasal dozaj üniteleri endüstrinin bir çok alanında (içme ve kullanma suyu arıtımı, gıda sanayi,kozmetik sanayi, ısıtma ve soğutma sistemleri, kimya endüstrisi, deri sanayi …vb.) çok farklı kimyasalların dozlanması amacıyla kullanılmaktadır. Genel anlamda, arıtma sektöründe kullanılan dozaj ünitelerinin temel amacı, su kalitesinin istenilen seviyelere getirilmesidir. Sıvı Klor İçin Dozaj Hesaplamak Bir dozaj pompası kullanılarak dozajlama yapılması düşünülen bir yerde dikkate alınacak değerler ş

Ekonomizer Kullanımında Enerji Geri Kazanımı

Resim
Baca gazının, korozyona sebep olmayacağı sıcaklığa kadar soğutarak enerjisinden faydalanmak, bu sayede kazan termik verimini yüksek değerde tutarak azami yakıt tasarrufu sağlarken ve ısı iletiminden elde edilecek enerjiden yararlanmak için tasarlanmıştır. Teknik Veriler Doğalgaz Alt Isıl Değeri  - 8.250 Kcal/Nm3 Kazan Isıl Kapasite - 2.240.000 Kcal/h Kazan Buhar Kapasitesi - 4.000 Kg/h Yakıt Miktarı - 301,68 Nm³/h Duman Gazı Miktarı - 3620,20 Nm³/h Duman Gazı Giriş Sıcaklığı - 240 ᴼC Duman Gazı Çıkış Sıcaklığı - 130 ᴼC Ekonomizer Su Giriş Sıcaklığı - 102 ᴼC Ekonomizer Su Çıkış Sıcaklığı - 135,85 ᴼC Ekonomizer Sıcaklık Artışı - 33,85 ᴼC Logaritmik Sıcaklık - 57,97 ᴼC Ekonomizer Isıtma Yüzeyi - 93,4 m² Ekonomizer Kapasitesi - 135.395 kcal/h Özgül Duman Gazı Miktarı - 12 Nm³/Kg Isınma Isısı - 0,34 Kcal/Nm³C Baca Gazı Sıcaklık Farkı  Ekonomizer girişindeki sıcaklık ile çıkışındaki sıcaklık arasındaki fark ısı geri kazanım kapasitesine etki eden

Ekonomizer

Resim
Bilindiği gibi kazandan çıkan sıcak duman genelde direk bacaya verilerek atmosfere bırakılır. Baca gazı duman sıcaklığı genelde kazan çalışma rejiminden ortalama 60 C daha yüksek olmaktadır. Yani 180 C buhar kapasiteli bir kazanın baca gazı sıcaklığı 240 C civarındadır. Bu atık baca gazından enerji elde etmek mümkündür. Ekonomizer sistemleri, atık ısının geri çevrilmesi için kullanılmaktadır. Ekonomizer ısıtılması için girecek su belli bir sıcaklığın üstünde olmalıdır. 100 C nin altında korozyona sebep olabilecek asit gazlarının yoğunlaşması gözlemlenmektedir. Bu sebepten ötürü bu sistemlerde genelde degazör ile kombin kullanılır. 80 C deki sıcak su önce degazöre girer ve 102 C seviyelerine çıkarılır. Ekonomizer bu aşamadan sonra devreye girer. Geri Kazanılan Enerji Nerelerde Kullanılabilir; Kazana yüksek sıcaklıkta besleme suyu olarak, Brülor havasının ön ısıtılmasında, Tesise sıcak su sağlamada, Tesisin ısıtılmasında kullanılabilir.  Tasarlanan ekonomizer sistemlerind

Buhar Sistemleri İçin Besi Suyu Hazırlanması

Resim
Ham su, yüksek iletkenlikte olduğunda kazan besi suyunun klasik yöntemler ile hazırlanması (su yumuşatma cihazı, dealkalize cihazı vb.) çok sayıda blöf yapılmasını gerektirir. Blöflerin fazla olması ise çok miktarda ısı ve kimyasalın dışarı atılmasına, dolaylı olarak da işletmenin veriminin düşmesine sebep olur. Yüksek iletkenlikte ham su kullanan işletmelerin, klasik yöntemden vazgeçip ters osmoz (RO) sistemi ile besi suyu hazırlamaları; İşletmeye verim artışı ve ekonomik işletme imkanları sağlar. Klasik cihazlara göre yatırım maliyeti biraz daha yüksek olan ters osmoz sistemi ile yüksek kalitede su üretilebildiği için toplamda ekonomik bir işletme sağlanmış olur. Ham su ile bu sudan ters osmoz tekniği ile üretilen suyun analizleri karşılaştırıldığında; Ters osmoz tekniği ile üretilen suyun sertliği ve alkalinitesi çok düşük seviyelere ve ham suya kıyasla iletkenlik oranın da %2 seviyesine kadar düştüğü gözlenmiştir. Ters osmoz tekniğiyle hazırlanan yüksek kalitedeki besi

Su Toplama Sistemleri

Resim
Kullanılabilir su miktarı gün geçtikçe azalmakta ve yaşamsal tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Artık her damla suyun 'öncesinde her damla yağışın' kıymetini bilmek durumundayız. Kar veya yağmur yağarken, etrafımızdaki sular boş yere akıp giderken biz o anlarda bile kendi su ihtiyacımızı nerede ise dip suyu halindeki barajlarımızdan çekmekte ve barajlarımızdaki su miktarının artmasına müsaade etmemekteyiz. Halbuki bu suyu kendi depolarımıza taşıyarak, ek depolar tesis edip, biriktirerek, arıtarak ve buharlaşmayı engelleyerek, kullanabildiğimiz maksimum değere yaklaşabiliriz. Arıtılarak her türlü ihtiyaç için uygun hale getirilecek bu su; kireç ve tuz ihtiva etmeyeceği için sulamada arıtıma dahi gerek duyulmadan kullanılacak en uygun su olacaktır. Bunun yanı sıra, evlerde enerji tasarrufu yaparak ta hem faturaların düşmesini hem de çevre kirlenmesine faydaları da gözardı edilmemelidir. Yağmur suyu hesabı ile ilgili detay Engin Mühendislik web witesinin tesisat b

Buhar Kazanı Elemanları

Resim
Buhar kazanı üzerinde emniyet ve kontrol amacıyla belirli elemanların bulunması gerekir. Bu elemanların hangilerinin, hangi sayıda kullanılacağı kazanın işletme biçimine bağlıdır. Alman TRD 601, TRD 602 ve TRD 604 Standartları işletme biçimlerini, Sürekli gözetimli işletme, Sınırlı gözetimli işletme, Sürekli gözetim gerektirmeyen işletme o larak ayırmıştır. Bu işletme biçimlerinde bulunması gerekli eleman cinsleri ve sayıları aşağıda gösterilmiştir. Otomatik su besleme cihazı ve brülöre kumanda eden düşük seviye alarmı (bu kontrollar çok seviyeli tek elektrot ve buna bağlı seviye şalteri ve seviye kontrolundan kumanda alır), sürekli üst blöf kontrolu, kesintili alt blöf kontrolu, iki adet presostat (işletme ve emniyet presostatları), iki adet manometre, su seviye göstergesi, iki adet emniyet valfi, besleme suyu girişinde çek valf. Sınırlı gözetimli işletmede, otomatik su besleme ve brülöre kumanda eden seviye alarmı ayrı ayrı iki seviye elektrodundan beslenir.