Küçük Bir Uyarı

Günümüzde bir çok özel ve kamu kuruluşunda su arıtım sistemleri kullanılmaktadır.

Bu sistemlerin yaygınlaştırılması için 2002 - 2005 yılları arasında yürüttüğümüz yoğun çabalar sağduyulu yöneticiler tarafından da uygun görülerek sonuçlandırılmıştı. Bu sistemlerin başlangıçta öngörülen faydayı sağlaması için gerektiği gibi uygulanması gerektiği tabiidir.

Arıtım sistemleri standartlara uygun şekilde uygulandığında; farklı alanlarda ekonomik kazanımları kendiliğinden sağlamaya ilk andan itibaren başlar. Kullanımı hem tüketiciler, hem de tesisat için son derece sağlıklıdır. Tam otomatik işletme imkanları sağlar ve oldukça uzun ömürlüdür.

Ancak uygulamalarımız sırasında bazı yapılarda düşük kaliteli kontrol vanalarının, çözünebilir malzemeden tank gövdelerinin, kısa ömürlü sensörlerin, işlevsiz ölçüm cihazlarının, taklit hatta sahte minerallerin ve standart dışı bazı tesisat elemanların kullanıldığını tespit ettik.

Yanlış malzeme veya hatalı projeden kaynaklanabilecek bu tip uygulamalar, fiyat / performans oranının düşmesine neden olabileceği gibi, insan sağlığını tehdit edecek boyutlara da ulaşabilir. Arıtım sistemleri sıklıkla devre dışı kalabilir, müşterek tesisatlarda kaçaklara, tortu ve birikmelere, ısı sarfiyatına dolayısıyla da yakıt israfına neden olabilir.

Oysa, kurulum maliyetini düşürmek bahanesiyle yapıldığını düşündüğümüz bu ve benzeri uygulamaların; Ne kurulum maliyeti açısından yüklenicilere, ne de işletme maliyeti açısından son kullanıcılarına bir faydası vardır.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kazan Verimi ve Verimliliği Etkileyen Faktörler

Baca Gazlarının İşletme Verimine Etkisi

Kimyasal Dozaj Sistemleri