Ekonomizer Kullanımında Enerji Geri KazanımıBaca gazının, korozyona sebep olmayacağı sıcaklığa kadar soğutarak enerjisinden faydalanmak, bu sayede kazan termik verimini yüksek değerde tutarak azami yakıt tasarrufu sağlarken ve ısı iletiminden elde edilecek enerjiden yararlanmak için tasarlanmıştır.

Teknik Veriler

Doğalgaz Alt Isıl Değeri  - 8.250 Kcal/Nm3
Kazan Isıl Kapasite - 2.240.000 Kcal/h
Kazan Buhar Kapasitesi - 4.000 Kg/h
Yakıt Miktarı - 301,68 Nm³/h
Duman Gazı Miktarı - 3620,20 Nm³/h
Duman Gazı Giriş Sıcaklığı - 240 ᴼC
Duman Gazı Çıkış Sıcaklığı - 130 ᴼC
Ekonomizer Su Giriş Sıcaklığı - 102 ᴼC
Ekonomizer Su Çıkış Sıcaklığı - 135,85 ᴼC
Ekonomizer Sıcaklık Artışı - 33,85 ᴼC
Logaritmik Sıcaklık - 57,97 ᴼC
Ekonomizer Isıtma Yüzeyi - 93,4 m²
Ekonomizer Kapasitesi - 135.395 kcal/h
Özgül Duman Gazı Miktarı - 12 Nm³/Kg
Isınma Isısı - 0,34 Kcal/Nm³C

Baca Gazı Sıcaklık Farkı 


Ekonomizer girişindeki sıcaklık ile çıkışındaki sıcaklık arasındaki fark ısı geri kazanım kapasitesine etki eden temel değişkendir.

Dtm = (t i – to)

Dtm  (Isı Farkı - ᴼC)
t i  (Ekonomizer girişindeki baca gazı ısısı - ᴼC)
to  (Ekonomizer çıkışındaki baca gazı ısısı - ᴼC)

Dtm = (240 - 130) = 110 ᴼC

Ekonomizer Kapasitesi


Baca gazının atık ısısından geri kazanılması planlanan enerji miktarı aynı zamanda ekonomizer’in kapasitesi olarak adlandırılır. Isı geri kazanım için gerekli ısı yüzeyi belirlenen bu kapasiteye göre tasarlanacaktır.

Q = By x Vg x Dt x Cp

Q  (Kapasite – Kcal/h)
By  (Kazan Yakıt Miktarı - Nm³/h)
Vg  (Duman Gazı Miktarı - Nm³/Kg)
Cp  (Isınma Isısı - Kcal/Nm³C)

Q = 301,68 x 12 x 110 x 0,34 = 135.395 Kcal/h

Yakıt Tassarrufu


Ekonomizer sayesinde geri kazanılan 135.395 Kcal/h enerjiyi etmek için kullanılması gereken yakıt miktarını tarif eder. Bu değer aynı zamanda, sistemde bir ekonomizer kullanılmadığı takdirde ne kadar yakıtın baca gazlarıyla (ısıl işlemin ardından) atmosfere atıldığını göstermesi açısından önemlidir.

By = Q / Hu x nk

Hu (Doğalgaz Alt Isıl Değeri - 8.250 Kcal/Nm³)
Nk (Kazan Verimi - %90)

By = 135.395 / 8250 x 0,9
By = 18,24 Nm³/h


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kazan Verimi ve Verimliliği Etkileyen Faktörler

Baca Gazlarının İşletme Verimine Etkisi

Kimyasal Dozaj Sistemleri